مجلس هفتمین روز درگذشت مرحوم مغفور کربلایی صفی‌الله نوری

مراسم، پنجشنبه 1400/01/26 از ساعت 21:00 لغایت 22:30 برگزار خواهد شد.

  • شما با هر اسمی که در کادر (نام) وارد نمایید، در جلسه دیده خواهید شد.
  • با وارد کردن 123 در کادر (کد دسترسی) می‌توانید وارد جلسه شوید.

 

نشست‌ها